KASEJOVIČTÍ ŽÁCI POZNÁVALI ŽIDOVSKÉ ZVYKY A TRADICE

V úterý 21. prosince navštívili žáci druhého stupně kasejovické základní školy Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze. Pro žáky 6. a 7. ročníku byl připraven vzdělávací program nazvaný „Tradice a zvyky židů“. První část programu tvořila přednáška spojená u skupiny složené žáků ze 7. ročníku s prezentací a ukázkou předmětů, které se používají při různých židovských náboženských úkonech. Ve druhé skupině, kterou tvořila 6. třída, měli žáci možnost vyzkoušet si ukázky některých židovských zvyků a tradic přímo v praxi. Mohli se tak převléknout za židovského ženicha či nevěstu. Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili vzdělávacího programu „Perzekuce českých a moravských Židů za 2. světové války“. V úvodu přednášky nechyběla připomínka týkající se existence židovského etnika přímo v Kasejovicích. Následovala přednáška o životě židovského etnika v Německu a Československu před vypuknutím druhé světové války. Opomenuto nebylo srovnání života Židů v říši s životem Židů v českých zemích v období první republiky a během druhé světové války. Nechyběla připomínka norimberských protižidovských zákonů, které byly přijaty Říšským sněmem roku 1935 a jednoho z pogromů na židovské obyvatelstvo v Německu na podzim roku 1938. Ten vstoupil do dějin pod názvem „křišťálová noc“. Žáci se rovněž dozvěděli, jak probíhalo vystěhování židovských rodin v Čechách a na Moravě, jak vypadala konfiskace jejich majetku, život v koncentračním táboře Terezín a jak pomáhali Češi a faráři křesťanských církví zde žijícím Židům. Součástí vzdělávacích programů byla kromě přednášky návštěva vybraných expozic Židovského muzea v Praze. Konkrétně se jednalo o prohlídku Pinkasovy synagogy, Staronové synagogy a Starého židovského hřbitova. V Pinkasově synagoze, která dnes slouží jako Památník obětí holocaustu, si žáci mohli přečíst jména kasejovických židovských obětí. V prvním patře synagogy byly k vidění „Dětské kresby z Terezína 1942-1944“, kde si mohli účastníci akce prohlédnout kresby Petra Ginze, jehož kresba „Měsíční krajina“ se v souvislosti s letem prvního izraelského kosmonauta dostala do vesmíru. Neméně zajímavá byla návštěva Staronové synagogy, která představuje nejstarší památku pražského Židovského Města a nejstarší dochovanou synagogu v Evropě. Žáci se dozvěděli, že tato synagoga byla postavena v poslední třetině 13. století a dodnes slouží svým bohoslužebným účelům. Poslední zastavení v pražském Židovském městě představoval Starý židovský hřbitov. Ten byl založen v polovině 15. století a pohřbívalo se zde až roku 1787. Nejvýznamnější zde pohřbenou osobou je rabi Jehuda Liwa ben Bacalel, zvaný rabi Löw, jehož náhrobek je nejnavštěvovanějším místem tohoto objektu. Součástí prohlídky Pinkasovy synagogy, Staronové synagogy a Starého židovského hřbitova byl vždy odborný výklad, při kterém žáci získaly další cenné informace o židovských zvycích a kultuře. Kromě pražského Židovského Města si žáci stačili prohlédnout Staroměstské náměstí, radnici s orlojem, Karlův most a Kampu, při čemž se jim otevřely další krásné výhledy na stověžatou Prahu. Akce byla realizována v rámci projektu Základní školy Kasejovice „Poznáváme svůj kraj“ jako netradiční forma výuky dějepisu, výtvarné výchovy a zeměpisu s důrazem na uplatnění interdisciplinárních vazeb mezi těmito předměty. Z tohoto projektu byly žákům hrazeny finanční náklady spojené s realizací exkurze.

exkurze do Židovského muzea Praha - odborná přednáška
exkurze do Židovského muzea Praha - odborná přednáška
exkurze do Židovského muzea Praha - židovské zvyky a tradice - žáci 6. třídy
exkurze do Židovského muzea Praha - židovské zvyky a tradice - žáci 6. třídy
exkurze do Židovského muzea Praha - židovské zvyky a tradice - žáci 6. třídy
exkurze do Židovského muzea Praha - prohlídka Starého židovskéhoí hřbitova
exkurze do Židovského muzea Praha - Starý židovský hřbitov
exkurze do Židovského muzea Praha - Starý židovský hřbitov
exkurze do Židovského muzea Praha - Starý židovský hřbitov - náhrobek rabiho Löwa
exkurze do Židovského muzea Praha - Starý židovský hřbitov - u náhrobku rabiho Löwa
exkurze do Židovského muzea Praha - Starý židovský hřbitov - náhrobek rabiho Löwa
exkurze do Židovského muzea Praha - Starý židovský hřbitov
exkurze do Židovského muzea Praha - Starý židovský hřbitov
exkurze do Židovského muzea Praha - Staronová synagoga
exkurze do Židovského muzea Praha - Maislova synagoga
Advent na Staroměstském náměstí
Advent na Staroměstském náměstí
Advent na Staroměstském náměstí
Orloj na Staroměstské radnici
Na Staroměstském náměstí
Na Staroměstském náměstí
Před Karlovým mostem
Pohled na Hradčany z Karlova mostu
Karlův most
Karlův most
Flašinetář na Karlově mostě

Autor článku: Štěpánka Löffelmannová

Autor fotografií: Štěpánka Löffelmannová a žáci 6. třídy

Publikováno: 04.01.2011

Aktualizováno: 04.01.2011