ŽÁCI VÝTVARNĚ ZPRACOVALI VYBRANÉ LOKALITY A PAMÁTNÉ STROMY KASEJOVIC A OKOLÍ

Od začátku realizace projektu v roce 2009 se žáci Zákaldní školy Kasejovice věnovali v hodinách přírodopisu a v rácmi přírodovědně-dějepisného kroužku výtvarnému zpracování vybraných lokalit a památných stromů. Konkrétně se jednalo o lokalitu "louka u cihelny", "les", "Velký životický rybník", "kotouňský buk" a "kasejovický akát". Práce na těchto výtvarných projektech byla ukončena v roce 2011.Projekty budou dále využity k zajištění publicity projektu.

Výtvarné zpracování lokality
Výtvarné zpracování lokality
Výtvarné zpracování lokality
Výtvarné zpracování
Výtvarné zpracování památného stromu -
Výtvarné zpracování památného stromu -

Autor článku: Štěpánka Löffelmannová

Autor fotografií: Práce žáků ZŠ Kasejovice

Publikováno: 23.04.2011

Aktualizováno: 23.04.2011