DEN ZEMĚ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE KASEJOVICE

V pondělí 26. dubna se na Základní škole Kasejovice uskutečnil v rámci projektu „ Poznáváme svůj kraj“ projektový den „Den Země“. Tento den si žáci připomněli světový svátek životního prostředí, který každoročně připadá na 22. dubna. „Dne Země“ se zúčastnili žáci 1. i 2. stupně základní školy. Pro žáky obou stupňů byla připravena beseda o třídění odpadu s firmou Tonda Obal na cestách, na které se postupně po ročnících všichni vystřídali. Pro žáky 1. stupně si program připravily třídní učitelky – děti třídily odpad, hrály hry s ekologickým zaměřením, vyráběly z PET lahví. Žáky 2. stupně nejdříve jejich třídní učitelky seznámily s historií Dne Země ve třídách. Poté se všichni odebrali do prostor kolem školy, kde následovalo vytváření plastik z PET lahví se zaměřením na zvířata. Jak si s daným úkolem jednotlivé třídy poradily, dokazují jejich výtvory před budovou školy. Pod jejich rukama vyrostl např. dinosaurus, žirafa, slon, chobotnice, had. V závěru „Dne Země“ si žáci změřili ve skupinách své znalosti ve hře „To dáš!“, v tématech týkajících se odpadů, odpadového hospodářství, elektroodpadu, člověka a přírody a dalších.

Žáci 6. třídy se svou plastovou žirafou
Žáci 6. třídy se svou plastovou žirafou
Plastový výrobek žáků 7. ročníku
Žáci 7. třídy a jejich pet pavouk
Žáci 7. třídy a jejich pet výrobky
Sedmá třída se svým pet pavoukem
Žáci třídy 8. A při výrobě svého plastového objektu
Žáci třídy 8. A při výrobě svého plastového objektu
Třída 8. A a jejich pet slon
Žáci třídy 8. B při tvorbě plastového brontosaura
Transport plastového brontosaura před budovy školy
Transport plastového brontosaura před budovu školy
Žáci třídy 8. B se svým pet brontosaurem
Žáci třídy 8. B se svým pet brontosaurem
Žáci 9. ročníku při výrobě plastového hada
Materiál pro výrobu plastových objektů
Pet želva
Pet květiny
Pet had
Pet brontosaurus
Pet brontosaurus
Pet slon
Pet plastiky před budovou školy

Autor článku: Jitka Matasová

Autor fotografií: Štěpánka Löffelmannová

Publikováno: 05.05.2010

Aktualizováno: 05.05.2010